Monthly Archives: februari 2021

Varför blir buxbomen orange?

Buxbom och många andra städsegröna (gröna året om) växter råkar lätt ut för tjältorka på våren. Det sker när vårsolen börjar skina samtidigt som marken fortfarande har tjäle. Växterna avdunstar vatten, men kan inte kompensera med vattenupptag eftersom marken är frusen. De värsta skadorna uppträder i soliga och blåsiga lägen. Först framemot juni kan du […]

Silverpäron -Nordens olivträd

Silverpäron Pyrus salicifolia är ett mindre träd, som lämpar sig mycket bra för små trädgårdar och entréer. Kronan är oregelbunden med mer eller mindre hängande grenar. Bladen är smalare än vanliga päronblad och påminner om Salix till formen, varifrån den fått sitt artnamn. Bladen är också ludna, vilket gör att den får sin vackra silverlyster, som påminner […]

Vintergröna växter känsliga för uttorkning!

Tänk på att tuja egentligen är en sumpmarksväxt – vill ha mycket mull och aldrig torka ut. (dock vill inte den inte stå blött, men gärna fuktigt och väldränerat).Bruna barr kan vara tecken på vinterskador och/eller uttorkning, saltskador eller urinskador.Tuja inte tål salt. Skotta inte snö till områden intill tujor, om det tösalt eller vägsalt […]

Dags att vintertäcka thujor !

Det finns flera anledningar till att täcka plantorna med skuggväv under vintermånaderna. Den främsta anledningen är att skydda plantorna mot tjältorka. Tjältorka kan uppstå på vårvintern när ljuset sakta återkommer, det som händer är att plantan vaknar av vårljuset och vill böja dra vatten, är det fruset i marken under denna tidpunkt får inte plantan […]