Garantier

Det är viktigt att läsa igenom garantivillkoren för att undvika eventuella besvikelser i framtiden.

Vår växtgaranti innebär att du som kund ska få en felfri växt som uppfyller branschens krav på kvalitet, sundhet och sort äkthet. Du har därför alltid 12 månaders växtgaranti på våra växter.

Denna garanti innebär att en planta som inte är sort äkta eller inte utvecklar sig normalt, trots adekvat skötsel och växtplats, ersätts av en ny planta under garantitiden. Om det inte är ställt utom rimligt tvivel att plantan är död eller har allvarliga brister som ej kommer att återhämta sig ger vi alltid växten minst 3-6 månader för att uppvisa bättring efter våra råd.

1. Garantivillkoren för levande produkter regleras enligt lag annorlunda än för normala hushållsprodukter. Detta beror på att det är en levande produkt. Både köpare och säljare har ansvar.

2. Nordensgård levererar en 100% kvalitetsprodukt.

3. Om en planta dör inom 3 månader kommer vi att ersätta den kostnadsfritt( om det är inte orsaken svampsjukdom, uttorkning, vinterskada, felaktigt plantering, fel gödsling eller skador orsakade av människor eller djur)

4. Om växten dör mellan 3 och 6 månader kommer vi att ersätta den om plantans brister har rapporterats under de första 3 månaderna med hjälp av bilder och / eller video.

5. Om en eller flera växter dör efter 6 månader är det reglerat enligt lag så att det är upp till kunden att bevisa att växten har dött på grund av bristande kvalitet under de första månaderna.

6. Vid ett godkänt garantiärende så bekostas frakten för utleverans av plantorna av er kunder, för att ni ska kunna få era plantor skickade till er så måste ni först betala frakten på 1.899 kr.Inga garantier för skuggväv och tillbehör.Vi återbetalar inte i form av pengar för plantorna.Observera att garantin inte förlängs i samband med utbyten, varken för utbytesplantor eller för ursprungligen levererade plantor, och således görs garantiutbyte vid ett tillfälle under garanti tiden.

7. Köparen kan endast använda garantin under förutsättning att varorna är fullständigt betalda.

Eventuella utbyten sker endast april/maj/juni och sept/okt/nov. Det innebär att tidigast utbyte av vår planterade växter är på hösten och tvärtom. När ni befarar att växten inte utvecklar sig normalt, sänd oss foto och beskrivning av ärendet via Reklamations blankett.

Garantin gäller inte för skador som uppkommit efter köpet och som orsakats av bristande omvårdnad, felaktig skötsel, olyckor eller annat utanför vår kontroll. Detta inkluderar exempelvis bristande bevattning, köld- eller vindskador, felgödsling, felaktig plantering, svampangrepp, undermålig dränering på växtplatsen, översvämning, förgiftning och skador orsakade av djur eller människor.

För att skydda plantorna från solen på våren bör man täcka in plantorna med skuggväv, skuggväv filtrerar bort ljuset från plantan vilket gör att plantan inte vaknar.Skydda dina plantor mot tjältorka, rådjur och andra skadedjur genom att täcka in plantorna med skuggväv.

Vidare görs inga garantiutbyten under den tidiga etableringsperioden, inom 3-6 månader efter plantering, och såvida det inte kan påvisas att plantorna bar på sjukdom vid leverans täcker garantin maximalt 20% av levererade plantor. Deponi av gamla plantor vid utbyte hanteras av Er som kund.Vid ett godkänt garantiärende så ingår ej plantering utav plantor, det ombesörjer du som kund.

Inga garantier för skuggväv och tillbehör.

Garantin för vintertäckning är endast tillgänglig för kunder som köpt plantor av oss.