Träd

Köp Träd

Träd är en av de mest grundläggande elementen i vårt ekosystem. De ger oss inte bara syre att andas utan även livsmiljöer för djur och andra organismer. I Sverige är skogen en viktig resurs och trädet får en stor del av dess biologiska mångfald. Trädet finns inte bara i skogen utan i trädgårdar över hela världen. Köp trädfrån Nordensgård, det finns stora träd och små träd som du kan välja mellan. Välj något som passar din omgivning och miljö eller utforska och experimentera själv. Männsikor vet inte hur lite det krävs för att pynta upp en trädgård.

Att plantera och sköta ett träd är inte svårt.

Med våra skötsel och planterings tips garanterar vi dig ett vackert träd som kommer vara friskt. Våra enkla snabba skötselråd och steg för steg planterings tips hjälper dig att plantera och sköta ditt träd enkelt, snabbt och bra. Vi erbjuder stora träd och små träd i kruka eller rotklump. De finns många träd att plantera i din trädgård, samt många att välja mellan. Läs mer om olika trädsorter och hitta det rätta trädet för din trädgård.


Vad är ett träd?

Ett träd är en flerårig växt med en enda eller flera stammar som har hängande grenar och lövverk. variera i storlek från några centimeter höga till flera meter höga. Det finns över 60 000 olika trädarter runt om i världen och de kan vara både lövfällande och barrträd.

Trädets anatomi

En trädstam består av flera lager. Det yttre lagret kallas bark och skyddar trädet från yttre skador. Nästa lager, ved, utgör själva stommen av trädet och ger det dess styrka. Inuti vedlagret finns märgen, en mjuk vävnad som är viktig för att transportera näringsämnen och vatten upp och ned genom trädet.

Typer av träd som finns i Sverige

I Sverige finns det många olika typer av träd. Bland de vanligaste träden kan vi hitta gran, tall, björk, ek, asp, lönn och alm. Trädet kan variera i höjd, form och färg, och varje har sin egen unika karaktär.

Gran

Granen är en av de vanligaste trädet i Sverige. Den kan växa upp till 50 meter hög och har en konformad krona. Granen är en barrträd och dess barr är grönaktig i färgen.

Tall

Tallen är också en vanlig syn i det svenska landskapet. Den kan växa upp till 40 meter hög och har en rak stam. Tallens barr är blåaktigt i färgen.

Björk

Björken är känd för sin vita bark och kan växa upp till 30 meter hög. Den är ett lövträd och dess blad är gröna under sommaren och gula på hösten.

Lönn

Lönnen är ett lövträd som är känt för sina vackra färger på hösten. Det kan växa upp till 30 meter hög och dess löv är gröna under sommaren.

Träd betydelse för miljön

Trädet spelar en viktig roll för miljön. De är viktiga producenter av syre genom fotosyntes och absorberar koldioxid från luften. Trädet är också hem för många djurarter och fungerar som livsmiljöer för insekter, fåglar och däggdjur.

Hur levereras trädet?

Trädet kommer oftast odlas i en kruka beroende på hur stort rotsystemet är, i vissa fall är trädet levererat i rotklump. Bonsai är ett stort träd, Trädet ska kunna levereras i kruka men oftast leveras i rotklump eftersom rotsystem är för stort för kruka. Men När du köper ett litet träd kommer de garanterat med kruka, Japansk lönn ett toppympade träd.

Köpa träd online

Du kan enkelt köpa växter eller träd online. Det går snabbt, enkelt och du får reda på all information du letar efter. Alla dina växter kan du köpa hos NordensGård då vi erbjuder högsta kvalitet växter och trädgårdstjänster till alltid låga priser för våra kunder.

Vad du bör tänka på när du köper träd

Att köpa ett eller flera träd kan vara en bra investering för din trädgård eller mark. Men det är viktigt att tänka på ett par saker innan du bestämmer dig för att köpa ett träd online.

Placering

Innan du köper ett träd bör du fundera på var du ska placera det. Tänk på hur mycket sol eller skugga platsen får och hur mycket utrymme det finns för trädet att tillväxten går bra. Det finns många platser att placera trädent på i din lilla trädgård, små ytor är något du ska unvika då de kan påverka tillväxten.

Jordmån

De behöver en bra jordmån för att trivas. Se till att jorden har tillräckligt med näring och dränering för att trädet ska må bra.

Klimat

Träd kan vara känsliga för olika klimatförhållanden. Se till att det trädet du köper passar för det klimat du bor i.

Underhåll

Alla träd kräver någon form av underhåll, så tänk på om du har tid och resurser för att ta hand om trädet på lång sikt. Läs mer om underhållet under varje produkt.

Kostnad

Det kan vara dyra att köpa, så se till att du har budgeterat för kostnaden innan du köper.