Monthly Archives: oktober 2020

Täckbark -vad är det?

Täckbark reducerar ogräs samt behåller fukten i marken. Täck thujor med täckbark på hösten. Täckbarken skapar ett isolerande luftskikt vilket hindrar kylan från att tränga ner i marken. På våren läggs barken ut i ett minst 10 cm tjockt lager för att hindra ogräsväxt och avdunstning. Ogräsfrön får inte fäste i den grova ytan som torkar […]