Monthly Archives: september 2022

Thuja-gödsel: skötseltips för livets träd

Varför ska man gödsla thujor? Genom att gödsla dina tujor kan du förstärka dina växter.Gödsling innebär att man tillsätter näringsämnen till jorden, som dina häckväxter sedan kan använda för att växa till friska, fullvuxna växter. Gödningsmedlet stimulerar tillväxten av nya skott, vilket gör att växterna återhämtar sig snabbt och väl efter beskärningen.Eftersom dina tujor står […]

Kom igång med höstplantering!

Hösten är en underbar tid för växterna bli planterade. De allt längre nätterna gynnar rotbildning och en god tillväxt nästkommande vår. Hösten är faktiskt en av de bästa perioderna under året för plantering. Fördelarna är många med att plantera nu; jorden är naturligt fuktig vilket gör det lättare för växterna att etablera sig. Risken för […]