Thuja-gödsel: skötseltips för livets träd

Varför ska man gödsla thujor?

Genom att gödsla dina tujor kan du förstärka dina växter.Gödsling innebär att man tillsätter näringsämnen till jorden, som dina häckväxter sedan kan använda för att växa till friska, fullvuxna växter.
Gödningsmedlet stimulerar tillväxten av nya skott, vilket gör att växterna återhämtar sig snabbt och väl efter beskärningen.Eftersom dina tujor står tätt inpå varandra i en barrträdshäck, kan det vara nödvändigt att gödsla häcken på nytt efter beskärningen i slutet av sommaren. Vänta inte för länge med detta, eftersom växterna går i vintervila under höstens lopp. Håll ett öga på barrens färg för att avgöra om häcken behöver gödslas: om barren förblir vackert gröna behöver växterna inte mer näringsämnen, vilket innebär att det räcker med att du gödslar häcken en gång om året.
Din tuja bör gödslas mellan våren och mitten av juli. Använder du långtidsgödsel räcker det med en engångsgödsling i mars/april. Därefter ska den endast gödslas med gödsel som innehåller väldigt lite eller inget kväve. Annars främjas skott tillväxten för länge. De nya skotten hinner då inte längre mogna före den första frosten och är försvarslösa mot de isiga vintertemperaturerna. Med ett magnesium gödsel ska du däremot gödsla i juli. Magnesium är viktigt för det gröna bladpigmentet, klorofyll. På så sätt stödjer du ett grönt året runt och ökar fotosyntesen. Årets sista gödsling följer i slutet av augusti. Vid gödsling på hösten förses växterna med en extra portion kalium. Detta hjälper till att härda de skott som vuxit mödosamt under året. Det betyder att du kan förvänta dig mindre frostskador på våren.
Strö gödselkornen så nära häckens rötter som möjligt, och blanda ner dem i jorden ordentligt. Detta kan du vanligtvis åstadkomma genom att mylla ner kornen med en kratta. Vattna sedan häcken rikligt, eftersom detta hjälper jorden att absorbera näringsämnena i gödselkornen.