Gödsel

För sund tillväxt och utveckling behöver Thuja inte bara rätt plats och regelbunden bevattning utan även tillräckligt med näring, därför att den förbrukar mineraler ur marken ganska snabbt.
Med hänsyn till att den är också känslig för salt och övergödning är det dock bäst att välja blandade gödselmedel avsedda för barrträd som inte bara innehåller en balanserad mängd nödvändiga mineraler utan även bidrar till att upprätthålla rätt pH-värde i marken.
För att din häck ska få den bästa möjliga starten är det bra att gödsla din häck vid plantering. Men se till att använda färdigbrunnen gödsel och ge heller aldrig mer gödsel än vad som är rekommenderat eftersom detta kan resultera i att dina plantor skadas.
Vid plantering:
Använd gödslad planteringsjord och blanda med befintlig jord vid planteringen för att växterna ska rota sig väl och växa. Görs planteringen på vår/försommar kan ytterligare gödsling göras tidigt på sommaren, använd naturgödsel eller mineralgödsel.Mylla ner gödseln i det översta jordlagret.
Görs planteringen under sommar/höst väntar man till våren och följer det vanliga gödslingsprogrammet.
Gödsling varje år: Gödsla en gång tidigt på våren när det börjar grönska och en gång på försommaren. Använd naturgödsel eller mineralgödsel, följ dosering på förpackningen. Det går även att gödsla och jordförbättra samtidigt genom att lägga ut en kraftigt gödslad dressprodukt under plantorna tidigt på våren. För att stärka växterna gödslar man på sensommaren/hösten med kvävefattig gödsel.