Avstånd mellan thuja plantor

Använd rätt planteringsavstånd för thuja!

Antalet thujor per meter beror på hur tät du vill ha häcken från början och vilken storlek du köper: Av plantor som är 1 meter höga kan du plantera 3 thuja per meter, medan 2-2,5 per meter är tillräckligt av våra 2 meters plantor. Planteringstavståndet är viktigt för att skapa en häck.

thuja planteringsavstånd