Ta reda på din växtzon!

Olika zoner i olika länder

Enligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i vilken odlingszon din trädgård ligger. Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den alltså vara.

Eftersom klimatet håller på att förändras kan det i Sverige exempelvis komma att innebära mildare vintrar, mer nederbörd och längre odlingssäsong. Nya växter kan trivas och flytta in i trädgårdar och parker, men det kan också skadeinsekter, svampar och andra sjukdomar.

I praktiken varierar klimatet mycket inom en odlingszon, och som trädgårdsägare kan man dessutom påverka en hel del själv. Kartan gäller endast för vedartade växter, som träd, buskar, rosor, fruktträd och klängväxter. För perennernas härdighet eller övervintringsförmåga används ett annat system där skyddat läge och väldränerad växtplats är viktiga faktorer. Zonkartan är ändå en bra vägledning som kan ge en uppfattning om odlingsförutsättningarna.