Monthly Archives: september 2020

Planteringsjord-vilken ska jag välja?

Vilken jord är bäst för min thujahäck? Lämplig vid plantering av surjordsväxter, t ex thujor ,rhododendron, ljung och blåbär som kräver en jord med grov struktur och lågt pH-värde. Rhododendronjord består av utvald grov torv H2-4 och bark. Detta ger en grov, stabil jord lämplig för thujahäck. Jordens låga pH-värde gör den lämplig även till […]