Monthly Archives: september 2020

Planteringsjord-vilken ska jag välja?

Vilken jord är bäst för min thujahäck? Lämplig vid plantering av surjordsväxter, t ex thujor ,rhododendron, ljung och blåbär som kräver en jord med grov struktur och lågt pH-värde. Rhododendronjord består av utvald grov torv H2-4 och bark. Detta ger en grov, stabil jord lämplig för thujahäck. Jordens låga pH-värde gör den lämplig även till […]

Ny svampsjukdom på thuja (Phytophthora lateralis)

Symptomen är att barren svartnar nere vid marken. Efterhand övergår det svarta i grått, olivfärgat. Svampangreppet sprider sig uppåt och till slut dör plantan. I dagsläget finns inget bekämpningsmedel. Anledningar till att svarta thujor efter vintern Efter frost kan ibland mörka, nästan svarta fläckar hittas på thuja. Det finns två orsaker till problemet: Detta kan […]

Gulnade thujor -vad händer?

Om thuja har blivit gul av naturliga skäll, tas inga speciella åtgärder. När värmen kommer, kommer växten att vakna och återvända till sig själv till ett attraktivt utseende ,och det kommer att bli hjälpt genom lätt sanitet beskärning och applicering av kvävegödselmedel. Ibland blir thuja gult inuti. Om du skjuter ihop nålarnas grenar kan du se en […]

error: