Planteringsjord-vilken ska jag välja?

Vilken jord är bäst för min thujahäck?

Lämplig vid plantering av surjordsväxter, t ex thujor ,rhododendron, ljung och blåbär som kräver en jord med grov struktur och lågt pH-värde.

Rhododendronjord består av utvald grov torv H2-4 och bark. Detta ger en grov, stabil jord lämplig för thujahäck. Jordens låga pH-värde gör den lämplig även till andra surjordsväxter. Jorden är även lämplig att täcka under buskarna, vilket ger en bra “rotmiljö” och motverkar uttorkning. Mineralgödsel ger säker dosering av näring till växterna under ca 3-4 veckor och mikronäringen ger växten tillskott av viktiga spårämnen (speciellt järn) för växtens utveckling.

Hur mycket planteringsjord behöver jag för min nya häck?

För att räkna ut hur många m3 planteringsjord du behöver för häckplantering, så behöver du veta hur långt häckdiket är och hur brett och djupt diket är där planteringsjorden skall fyllas.

Vi rekommenderar att man gräver ett häckdike i dimensionerna 50 cm x 50 cm brett och djupt, så att sugrötterna har tillräckligt med utrymme i marken att nyetablera sig i.

Exempel: För 40 löpmeter häck, så tar du 40 x 0,5 x 0,5 = 10 m3 planteringsjord.

Om du vill blanda upp ny planteringsjord med befintlig jord, blanda upp cirka 50/50 så räcker den nya planteringsjorden dubbelt upp.

Kan jag blanda i ny planteringsjord med befintlig jord som jag har hemma?

I regel så kan du blanda ny planteringsjord med befintlig jord, om vegetationen och dräneringen på växtplatsen är god. Då brukar vi säga att det går bra att blanda ut ca 50/50. Dock så blir resultatet alltid bäst när man planterar växterna i helt ny planteringsjord, då den innehåller alla viktiga beståndsdelar samt ger växterna tillräckligt med näring samt dränering.
Hör av dig till oss om du är osäker på om du kan blanda jordarna.