Vintertäckning mot tjältorka

När vintern kommer och biter tag med sin kyla, kan det vara bra att skydda thujor med en vintertäckning.
Täckningen kan bestå utav skugnät ,löv eller grenar av gran eller tall. Detta skydd gör att temperatursvängningarna inte blir lika kraftiga för plantorna. Så länge det är minusgrader är det bra att låta skyddet vara kvar till dess att temperaturerna börjar bli mildare och att det är dags för plantorna att komma igång med sin tillväxt för säsongen.

Tjältorka är ett bevisat begrepp som kan drabba alla vintergröna plantor så som thuja, lagerhägg, rhododendron m.fl . Detta gäller främst den första och andra vintern efter plantering, detta på grund av att plantans rotsystem inte hunnit så långt ner i marken utan befinner sig i zonen för tjäle. När plantan blir äldre och rotsystemet blir större och går djupare minskar risken för tjältorka.

Under den kalla vintern behöver vi täcka de utplanterade växterna med en skuggnät som tillåter att luften kan cirkulera runt plantan samtidigt som den skyddar mot vind och kyla. Under senvåren när solens varma strålar börjar värma finns det även bra alternativ som fungerar som solskydd åt växterna.
Juteväv och fiberduk är också lämpligt för att skydda känsliga växter som står planterade i kruka i uterum, på verandor och i orangerier där temperaturen växlar mycket mellan dag och natt under vinter och vår.