Monthly Archives: augusti 2020

Ta reda på din växtzon!

Olika zoner i olika länder Enligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i vilken odlingszon din trädgård ligger. Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den alltså vara. Eftersom klimatet […]

Beskära Thuja

Barrväxter beter sig inte som lövträd och lövbuskar. Beskär aldrig hårt i gran, tall eller en, helst inte heller i tuja och cypress. De kan visserligen beskäras, men bara så lite att du kortar in årsskotten (årets nya skott). Skär man bort mer finns det risk att det blir det stora bruna partier som aldrig fylls […]

Gödsel

För sund tillväxt och utveckling behöver Thuja inte bara rätt plats och regelbunden bevattning utan även tillräckligt med näring, därför att den förbrukar mineraler ur marken ganska snabbt. Med hänsyn till att den är också känslig för salt och övergödning är det dock bäst att välja blandade gödselmedel avsedda för barrträd som inte bara innehåller […]

Bevattning

Vattna, vattna och vattna Vatten är nödvändigt för alla växters utveckling. Om du inte vattnar dina växter tillräckligt och regelbundet så vissnar de och ser läskiga ut istället för att pryda din trägård. Thujor föredrar att växa i jämt fuktig jord och därför ska man vara noga med att vattna vid behov och inte låta […]

Tuja, Thuja occidentalis Brabant

Fin, praktisk och billig enligt många . Sorten ‘Brabant’ lär vara Sveriges mest sålda häckplanta. Strikta och arkitektoniska utseende har också visat sig passa bra in i dagens trädgårdar, och de kan ersätta både buxbom och cypress när vi hämtar inspiration söderifrån. Det vackra namnet livsträd, som växten hade när den först kom till Sverige, […]