Monthly Archives: augusti 2020

Ta reda på din växtzon!

Olika zoner i olika länder Enligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i vilken odlingszon din trädgård ligger. Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den alltså vara. Eftersom klimatet […]

Gödsel

För sund tillväxt och utveckling behöver Thuja inte bara rätt plats och regelbunden bevattning utan även tillräckligt med näring, därför att den förbrukar mineraler ur marken ganska snabbt. Med hänsyn till att den är också känslig för salt och övergödning är det dock bäst att välja blandade gödselmedel avsedda för barrträd som inte bara innehåller […]

Tuja, Thuja occidentalis Brabant

Fin, praktisk och billig enligt många . Sorten ‘Brabant’ lär vara Sveriges mest sålda häckplanta. Strikta och arkitektoniska utseende har också visat sig passa bra in i dagens trädgårdar, och de kan ersätta både buxbom och cypress när vi hämtar inspiration söderifrån. Det vackra namnet livsträd, som växten hade när den först kom till Sverige, […]