pH-värde – vad är det?

Tänk på att alla thujor gillar en sur jord. Det betyder att jorden ska ha ett lågt pH värde ( 4.5-5.5 ) För att minska pH värde är det bra att blanda in lite okalkad torv.  

 

pH-talet är ett mått på jordens kemiska surhetsgrad, mätt i en skala på 1 till 14 med 7 som neutral jord.

  • De flesta trädgårdsväxter trivs med pH på mellan 6 och 7.
  • En jord, som håller högre pH-tal än 7 innehåller med säkerhet mycket kalk, medan en som håller ett pH-tal under 7 är troligen en torvjord.
  • De flesta växter kan växa men trivs förmodligen inte särskilt bra i vilken av jordarna som helst. Surjordsväxter, som är kalkskyende, bör få växa i kemiskt sur jord med ett pH-tal på 4.5 – 5.5.
  • Om pH-talet är för högt, kan surjordsväxter inte tillgodogöra sig en del för dem viktiga näringsämnen även om de finns i tillräcklig mängd i jorden.
  • Att göra en basisk jord sur är inte lätt, du får helt enkelt byta jord och plantera växterna i special jord som t ex rododendronjord eller i ogödslad torv, okalkad kompost eller liknande.
  • Det är lättare att göra en sur jord basisk – du tillsätter helt enkelt kalk till den och höjer på så sätt pH-talet.
  • Ett sätt att hålla jorden neutral med pH –värde mellan 6 och 7 är att kontinuerligt fylla på med organiskt material som mull och kompost, som maskar av olika slag har hjälpt till att förvandla till perfekta jordförbättrare.