Varför blir buxbomen orange?

Buxbom och många andra städsegröna (gröna året om) växter råkar lätt ut för tjältorka på våren. Det sker när vårsolen börjar skina samtidigt som marken fortfarande har tjäle. Växterna avdunstar vatten, men kan inte kompensera med vattenupptag eftersom marken är frusen. De värsta skadorna uppträder i soliga och blåsiga lägen. Först framemot juni kan du se hur mycket av buxbomen som är död. Beskär då de skadade grenarna ner till frisk, grön ved. Skär precis över ett friskt, grönt bladpar. Är hela busken orange är det bara att ta bort den.
Buxbomshäckar blir inte speciellt stora, så de lämpar sig mycket väl som låg häck som exempelvis kan användas för att rama in rabatter. Buxbom passar också bra som låg häck längs väggen på norra sidan av huset, där det är mycket skugga, utan även under skuggande träd och större buskar.
Skugga buxbom med skuggväv under februari och mars mot tidig vårsol.