Dags att vintertäcka thujor !

Det finns flera anledningar till att täcka plantorna med skuggväv under vintermånaderna. Den främsta anledningen är att skydda plantorna mot tjältorka. Tjältorka kan uppstå på vårvintern när ljuset sakta återkommer, det som händer är att plantan vaknar av vårljuset och vill böja dra vatten, är det fruset i marken under denna tidpunkt får inte plantan i sig något vatten och tar skada eller i värsta fall dör den. Genom att täcka in plantorna i skuggväv filtrerats ljuset bort och plantan vaknar inte för än väven tas bort, därför är det viktigt att verkligen vänta tills all tjäle i marken är borta innan man tar bort väven. Den andra anledningen att täcka plantorna är att skydda de mot skadedjur så som rådjur, hjort, älg o.s.v, under vintern äter de med glädje vintergröna plantor då tillgången på annan föda kan vara begränsad.