Jordförbättring-Så ser du till att dina växter trivs

Jordförbättring behöver du göra varje år för att få en riklig skörd och härlig fägring. Du behöver tillföra näring och mullämnen. 
 
Vilket ämne gör vad – jordförbättring
Kväve – störst betydelse för tillväxten och frodig grönska och används främst på vår och försommar, gör dock växten ömtålig för kyla och undviks därför på sensommaren. Brist ger svaga och bleka plantor.
Fosfor – gynnar blomning och fruktsättnings. Brist ger gråaktig missfärgning av bladen.
Kalium – gynnar växternas avmognad inför vintern, använd på sensommaren. Brist ger torra bladkanter och gulfärgning.
 
Alla växter behöver näring och mineraler för att trivas med.
 
Gör som alla andra våras kunder och köp gödsel via hemsidan www.nordensgard.se