Beskärning av thuja steg för steg

klippa tujahäck

Klippa tujahäck steg för steg:

Att klippa tujhäck är inte svårt men tänk på att barrväxter beter sig inte som lövträd och lövbuskar. Beskär aldrig hårt i gran, tall eller en, helst inte heller i tuja och cypress. De kan visserligen beskäras, men bara så lite att du kortar in årsskotten (årets nya skott). Skär man bort mer finns det risk att det blir det stora bruna partier som aldrig fylls med grönska igen. Det är därför det är så viktigt att aldrig låta en häck av gran eller tuja växa okontrollerat, utan vara noga med att klippa årsskotten varje år så att den håller sig tät och fin.

Generellt kan man beskära de flesta barrväxter både på våren före växtperioden och på hösten, i september, när de slutat växa. För häckar av gran, tuja och idegran är september en idealisk beskärningstid.

Beskärning av thuja är en mycket viktig del av odling. Att klippa till grenar för hårt eller vid fel tidpunkt kan leda till total förstörelse av växten.

Första beskärningen

Den utförs när thuja inte längre hotas av frost. Det är bäst att göra detta i andra hälften av mars eller i början av april. Det är viktigt att första gången beskära thuja innan tillväxtperioden börjar. Om vi vill att thuja ska växa vackert, bör vi klippa toppen och sidogrenar med cirka hälften av deras längd. Samtidigt ska vi ta bort döda och skadade grenar.

Andra beskärningen

Den utförs ungefär i juni när de unga grenarna når några centimeter. Denna gång bör vi klippa grenarna med två tredjedelar av deras längd.

Tredje – sista beskärningen

Den ska utföras i slutet av juli, senast i mitten av augusti. Vi bör inte klippa buskarna efter den tiden, eftersom såren kanske inte läker och växten kanske inte överlever vintern. Den tredje beskärningen består i att endast klippa grenarna med 1 cm.