Dags att sätta spaden i jorden?

Dags att sätta spaden i jorden?
Augusti och september är en bra tidpunkt för att plantera thujahäck. Då hinner de rota sig väl innan vintern och får ett stort försprång inför nästa växtsäsong. Just nu har vi kampanj på våra fina egenodlade thujor,kolla upp våras hemsidan www.norrdensgard.se  Kampanji pris på växter!
 
Goda råd vid plantering och etablering av thujahäck.
Vid plantering av thujahäck räknar man med tre plantor per meter. Gräv ett väl tilltaget dike, minst 50 x 50 cm. Fyll på med vår egen Planteringsjord E. Vattna ordentligt vid planteringen. Vi rekommenderar att göra en upphöjd bädd, ca 15 cm ovan ordinarie marknivå. Tuja vill ha mycket vatten men aldrig blöta fötter.
 
Gödsla häcken två till tre gånger per säsong från maj till augusti.
Sidorna på thujahäcken putsas 2-3 ggr under mars – juli. Topparna klipps dock inte förrän häcken uppnått önskad sluthöjd.
Välkommen :)