När är växterna tillgängliga?
Eftersom våra produkter är säsongsbundna erbjuder vi produkterna vid olika leveransmoment.
 
Barrotade plantor: Barrotade plantor skördas och transporteras när växterna är i vila (oftast mellan oktober och april/maj). Således finns dessa plantor tillgängliga i vår webbutik under perioden från oktober till april/maj. Observera dock att utbudet beror på vädret, plantornas storlek och antalet tillgängliga plantor.
 
Rotboll: Plantor med rotboll odlas ute på fält. Plantorna är färdiga att levereras när de är tillräckligt stora samt uppfyller våra kvalitetsstandarder. Dessa plantor skördas under själva leveransveckan och är därmed utomordentligt färska. Plantor med rotboll finns tillgängliga från september/oktober till maj. Observera dock att utbudet beror på vädret, plantornas storlek och antalet tillgängliga plantor.