Trädgårdsplanering

Välj rätt jord

En förutsättning för att en växt ska komma igång och rota sig bra och sedan börja växa med stor livskraft är att välja rätt jord.
Valet av jord kan tyckas vara något svårt och utbudet av olika jordsorter är enormt stor. Vilket egentligen är bra, eftersom olika sorters växter kräver olika egenskaper av jorden. Men för att bryta ner det något kan man säga att majoriteten av alla våra häcksorter, buskar och perenner faktiskt har önskemål om en och samma sorts jord. Denna jord kallar vi för rhododendronjord. Kärt barn har många namn, vilket innebär att den även kan kallas för trädgårdsjord, plantjord, U-jord, P-jord, E-jord etc. Alla dessa sorter är olika varianter på planteringsjord. Till viss del kan dessa jordsorter skilja sig åt vad gäller näringssammansättning, mullhalt, torvhalt, andel sand och även pris.

Förbered planteringsytan genom att blanda i torvmull eller planteringsjord hela sträckan, ca 50 cm djupt och brett. Torven ska vara väl genomfuktad före plantering. Gräv aldrig bort jord, det är bättre att planteringsytan blir något förhöjd mot omgivande mark.