Tallkottar – Den bästa näringen för surjordsväxter

tallkottar

Har du tallträd i din trädgård, där det faller många tallkottar? Eller tycker du om att samla dem under höstpromenader i skogen? Denna naturliga material kan användas till nytta för växter på flera smarta sätt. Ta reda på hur du gör sur kompost från tallkottar och den bästa marktäckningen för hortensior, barrväxter, thujor och azaleor. 

 

Att täcka marken med tallkottar – dess största fördelar 

Alla som har barrträd på sin tomt eller i närheten vet hur stora problem tallkottarna utgör. På hösten runt tallar, granar och lärkar dyker det upp stora mängder av dem, vilket tvingar trädgårdsmästare att konstant städa upp. Det är dock viktigt att inse hur användbart detta material är. Istället för att behandla tallkottarna som skräp bör vi fundera över hur vi kan använda dem i trädgården. Denna råvara utgör framförallt en utmärkt marktäckning för många växter. Intressant är att tallkottarna öppnar sig när det är torrt och stänger sina fjäll under regn. Detta skyddar marken från att torka ut, vilket är den största fördelen med att använda dem som marktäckning. Samtidigt skyddar materialet rotsystemet hos växter som är känsliga för frost.

Att täcka marken med tallkottar har också andra fördelar. Det minskar tillväxten av oönskade ogräs, vilket gör trädgården välskött. Denna naturliga råvara ger rabatten utseendet av genomtänkt skogs- dekoration! Den bryts ned långsamt (även upp till 5 år) och berikar gradvis jorden med organiskt material. I princip kan alla typer av tallkottar användas som marktäckning. Dock måste vi komma ihåg att tallkottar försurar jorden, så de kan användas endast runt surjordsväxter.

Vad kan täckas med tallkottar? 

Framförallt barrväxter, magnolior, blåbär, azaleor och hortensior.

 

Sur kompost från tallkottar – hur man gör och vad man kan använda den till? 

Tallkottar kan också användas på ett annat sätt i trädgården. Det är värt att göra en sur kompost av dem, som utgör ett utmärkt organiskt gödselmedel för växter som föredrar lågt pH-värde i jorden. Genom att försura jorden och tillföra näring kan du odla blåbär, barrväxter, azaleor, hortensior och ljung. Hur gör man en sur kompost av tallkottar? Eftersom den inte kan användas till alla växter är det värt att förbereda den i en separat behållare. 

Först väljer vi endast friska och torkade tallkottar från tallar, granar och lärkar, som vi krossar eller skär i små bitar med en kniv. Den krossade råvaran läggs i en kompostbehållare. Tillsätt andra organiska rester, till exempel frukt- och grönsaksrester, klippt gräs eller torra löv. Den sura komposten kan berikas med kvävegödselmedel.

Kompostprocessen med tallkottar tar 2-3 år. Under denna tid bör den blandas regelbundet och vattnas för att säkerställa rätt fuktighet och ventilation i innehållet. Den färdiga sura komposten känns igen på sin behagliga, jordiska doft. I mogen gödsel bör inga olösta tallkottfragment vara synliga.