Lagerhäggen Novita (Prunus laurocerasus ‘Novita’)

prunus laurocerasus

Lagerhäggen Novita (Prunus laurocerasus ‘Novita’) är en vintergrön häckväxt. Med denna lagerhägg kan du skapa en mycket tät häck, både hög som låg. Prunus laurocerasus Novita (lagerhägg ‘Novita’) är en kraftfull vintergrön växt som kräver mycket lite skötsel. Vattna den under långa torrsäsonger för att motverka att den torkar ut eftersom växten inte tolererar torr jord. Under vintern bör man sprida granulerad kogödsel och kompost runt plantans bas.

Den bästa tiden på året för att plantera en lagerhäggshäck i Sverige är på hösten i september – oktober eller på våren i mars – juni. Krukodlad lagerhägg är dock mer flexibel, och kan planteras så länge marken inte är frusen eller under väldigt torra omständigheter.