Author Archives: admin

Ny svampsjukdom på thuja (Phytophthora lateralis)

Symptomen är att barren svartnar nere vid marken. Efterhand övergår det svarta i grått, olivfärgat. Svampangreppet sprider sig uppåt och till slut dör plantan. I dagsläget finns inget bekämpningsmedel. Anledningar till att svarta thujor efter vintern Efter frost kan ibland mörka, nästan svarta fläckar hittas på thuja. Det finns två orsaker till problemet: Detta kan […]

Gulnade thujor -vad händer?

Om thuja har blivit gul av naturliga skäll, tas inga speciella åtgärder. När värmen kommer, kommer växten att vakna och återvända till sig själv till ett attraktivt utseende ,och det kommer att bli hjälpt genom lätt sanitet beskärning och applicering av kvävegödselmedel. Ibland blir thuja gult inuti. Om du skjuter ihop nålarnas grenar kan du se en […]

Ta reda på din växtzon!

Olika zoner i olika länder Enligt Svensk Trädgårds zonkarta är Sverige indelat i åtta odlingszoner och med hjälp av zonkartan kan du se i vilken odlingszon din trädgård ligger. Zon I finns i landets mildaste delar och zon VIII i de kärvaste regionerna. Ju högre zontal som anges på en växt, desto härdigare anses den alltså vara. Eftersom klimatet […]

Beskära Thuja

Barrväxter beter sig inte som lövträd och lövbuskar. Beskär aldrig hårt i gran, tall eller en, helst inte heller i tuja och cypress. De kan visserligen beskäras, men bara så lite att du kortar in årsskotten (årets nya skott). Skär man bort mer finns det risk att det blir det stora bruna partier som aldrig fylls […]

Gödsel

För sund tillväxt och utveckling behöver Thuja inte bara rätt plats och regelbunden bevattning utan även tillräckligt med näring, därför att den förbrukar mineraler ur marken ganska snabbt. Med hänsyn till att den är också känslig för salt och övergödning är det dock bäst att välja blandade gödselmedel avsedda för barrträd som inte bara innehåller […]

Bevattning

Vattna, vattna och vattna Vatten är nödvändigt för alla växters utveckling. Om du inte vattnar dina växter tillräckligt och regelbundet så vissnar de och ser läskiga ut istället för att pryda din trägård. Thujor föredrar att växa i jämt fuktig jord och därför ska man vara noga med att vattna vid behov och inte låta […]

error: