Thuja Smaragd

Smaragd är en av de populäraste tujorna, på grund av dess täta och smala växtsätt och framförallt på grund av dess friskt gröna färg som behålls även på vintern. Den går att använda till smala häckar, men det tar flera år innan de bildar en jämn häck istället för en rad tujor. Klipp in sidorna tidigt för att snabbare få en fin häck. ‘Smaragd’ växer lite långsammare än de flesta pelartujor (ca 20 cm per år) och är härdig till zon 5.

Den har en vacker smaragdfärg och är saftigt grön hela året, även på vintern.Kräver ingen överdriven skötsel.Är frosttålig och ringa mottaglig för sjukdomar och skadedjur.Producerar syre.Kan vara en mycket fin dekorativ detalj eller bilda en kompakt häck som skyddar mot buller, damm och insyn från grannarna.

Gemensamt för alla tujasorter och speciellt för Smaragden är att marken får inte innehålla alltför mycket lera vilken fryser hårt under vintern.
Brabanten tål det relativt bra (fast växer ännu bättre i lös jord)
Vi rekommenderar mullrik lös till alla sorterna och gärna att man blandar in litet kornig sand i jorden .